Polityka prywatności
Informacje o bezpieczeństwie na portalu
Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. Część I - wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach,
 2. Część II - szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 3. Część III - informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszym profilu w Social media,
 4. Część IV - informacje o plikach cookies.
Spis treści
 1. Część I – Postanowienia ogólne
  1. Administrator
  2. Pojęcia używane w Polityce prywatności
  3. Zabezpieczenie danych osobowych
  4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych
  5. Prawo sprzeciwu
  6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
 2. Część II – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami
  1. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu
  2. Założenie w Serwisie: Konta użytkownika, Konta Agenta, Konta dewelopera, Konta firmy
  3. Skorzystanie z formularza kontaktowego dotyczącego danej nieruchomości lub uzyskania oferty kredytowej
  4. Powiadomienia o ogłoszeniach, prenumeraty, subskrypcje oraz zapis na udział w akcjach promocyjnych i edukacyjnych
  5. Formularz dotyczący ofert kredytowych lub ubezpieczeniowych
 3. Część III – Nasz profil w Social media
  1. Korzystanie z naszych profili w Social media
 4. Część IV – Informacje o plikach cookies
  1. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
  2. Rodzaje plików cookies
  3. Jak usunąć pliki cookies
  4. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu
  5. Zewnętrzne pliki cookies

Część I– Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli The Flat Sp z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”. W ramach niektórych formularzy znajdujących się w Serwisie administratorem tych danych może być również konkretny ogłoszeniodawca lub podmiot, który będzie proponował Ci dodatkowe usługi, np. pomoc w uzyskaniu środków na zakup mieszkania. W części II Polityki będziemy wskazywać formularze, w których taka sytuacja występuje.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy - Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000700548. Nasz NIP to 8992831055. Nasz kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat, np. sprawozdania finansowe czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Białowieska 3/5A, 54-234 Wrocław,
  2. e-mailem na adres: support@wroflats.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: +48 881 757 171

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.wroflats.pl, oraz nasze aplikacje mobilne,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, Instagram, Twitter oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.
 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać,
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://www.wroflats.pl/polityka-prywatnosci/

Część II – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  W celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  2. Podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 8. Czy na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje, w tym stosowali profilowanie, wywołujące skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające?
  Nie.
 9. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Twoje dane posiadamy i przetwarzamy w celu:
  1. wykonania umowy o założenie wybranego przez Ciebie typu konta w Serwisie,
  2. wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulaminy tych kont, oraz tych usług, które poprzez te konta zamówisz, np. dodania ogłoszenia w Serwisie,
  3. marketingowym polegającym na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, SMS-ów, MMS-ów, wiadomości push w naszych aplikacjach mobilnych oraz wiadomości wysyłanych w Social media, a także przekazywania Ci takich wiadomości w trakcie rozmów telefonicznych, analizowania, jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań,
  4. marketingowym polegającym na dopasowywania Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie e-mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social media, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia, z którego korzystasz,
  5. marketingowym polegającym na zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych. Reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Serwisie, np. będą Ci wyświetlane ogłoszenia dotyczące nieruchomości podobnych do tych, których szukasz.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć wybranego przez Ciebie konta w Serwisie. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, numer telefonu i skrzynki w Social media, a także na przekazywanie takich informacji w trakcie rozmów telefonicznych, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie a.4 i a.5 powyżej.
  Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), SMS, MMS oraz wiadomości prywatne w Social media lub komunikację polegającą na przekazywaniu Ci informacji marketingowych w trakcie rozmów telefonicznych, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  3. Podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu,
  4. Podmiotom telekomunikacyjnym,
  5. Podmiotom prowadzącym Portale społecznościowe.
  6. Za Twoją dodatkową zgodą wyrażoną np. w trakcie rozmowy telefonicznej możemy przekazywać Twoje dane osobowe także do odrębnych administratorów w postaci: Ogłoszeniodawców w Serwisie (np. biur nieruchomości, deweloperów) oraz Grupy EXPANDER z siedzibą w Warszawie.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:
  1. trwania umowy o założenie wybranego przez Ciebie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń,
  2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail, numer telefonu, Twoją skrzynkę w Social media, w formie wiadomości push w naszych aplikacjach mobilnych albo wykonywania połączeń na Twój numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Czy na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje, w tym stosowali profilowanie, wywołujące skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające?
  Nie.
 9. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach tego formularza może różnie się kształtować w naszym Serwisie. Dlatego pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych jest udostępniana w każdym takim formularzu.

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Przechowujemy oraz przetwaramy twoje dane w celu:
  1. przekazywania Ci wybranym przez Ciebie kanałem zamówionych przez Ciebie materiałów lub powiadomień,
  2. przeprowadzenia konkursów oraz akcji promocyjnych, do których się zapisałeś,
  3. marketingowym polegającym na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, SMS-ów, MMS-ów, wiadomości push w naszych aplikacjach mobilnych oraz wiadomości wysyłanych w Social media, a także przekazywania Ci takich wiadomości w trakcie rozmów telefonicznych, analizowania, jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań,
  4. marketingowym polegającym na dopasowywaniu Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania (w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie e-mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social media), a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia, z którego korzystasz.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz otrzymywać od nas materiałów. Nie będziesz mógł uczestniczyć w akcjach promocyjnych i edukacyjnych oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, numer telefonu i skrzynki w Social media oraz w naszych aplikacjach mobilnych, a także na przekazywanie takich informacji w trakcie rozmów telefonicznych, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Naszym prawie uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie konkursów i akcji promocyjnych, które nie są traktowane przez prawo jako umowy.
  Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), SMS, MMS, wiadomości push w naszych aplikacjach oraz wiadomości prywatne w Social media lub komunikację polegającą na przekazywaniu Ci informacji marketingowych w trakcie rozmów telefonicznych, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz, oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań marketingowych opisanych w punkcie a.4 powyżej.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  3. Podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu.
  4. Za Twoją dodatkową zgodą wyrażoną np. w trakcie rozmowy telefonicznej możemy przekazywać Twoje dane osobowe także do odrębnych administratorów w postaci: Ogłoszeniodawców w Serwisie (np. biur nieruchomości, deweloperów) oraz Grupy ANG z siedzibą w Warszawie.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:
  1. trwania umowy o prenumeratę wybranego przez Ciebie magazynu oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń,
  2. niezbędny do przeprowadzenia konkursu lub akcji promocyjnej oraz czas niezbędny do wykazania, że przeprowadziliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń,
  3. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail, numer telefonu, Twoją skrzynkę w Social media, w formie wiadomości push w naszych aplikacjach mobilnych albo wykonywania połączeń na Twój numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Czy na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje, w tym stosowali profilowanie, wywołujące skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające?
  Nie.
 9. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach tego formularza może różnie się kształtować w naszym Serwisie. Dlatego pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych jest udostępniana w każdym takim formularzu.

Część III – Nasz profil w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  W celu:
  1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
  4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
  5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. czy Twitter Inc., danych o liczbie wyświetleń naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd. oraz Twitter Inc.,
  2. Podmiotom, które prowadzą dla nas nasze profile w Social media.
 7. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Twoje dane mogą trafiać do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych (standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską).
 8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:
  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń,
  2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

Część IV – Informacje o plikach cookies

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj do sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym utrzymania Twojej sesji,
  2. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, a także dopasowywanie treści reklam wyświetlanych Ci w Social media oraz na innych stronach internetowych, które odwiedzasz, do Twoich zainteresowań,
  3. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.
  4. twoich indywidulanych ustawień funkcji serwisu.

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie oraz właścicieli portali społecznościowych, którzy obsługują możliwość logowania się w naszym serwisie z wykorzystaniem kont w portalach społecznościowych.

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwić przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies. Przykładowo, nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie lub wziąć udziału w sondzie.

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić, wskazujemy w § 16. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
  1. Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
  2. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  3. Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych (standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską).